Tibor Pačan, nazývajú ma Šaman

0914 136 959
Tbor Pačan

Životný príbeh

Raz som zbieral na poli zemiaky, keď sa mi zjavila krásna Biela Pani. Stalo sa to v lese. Mal som 13 rokov a nevedel som, kto to je, ani čo to má znamenať. Niekto totiž na poli vykríkol, že sú strážnici a tak som utekal do lesa. Schoval som sa pod strom a ona sa objavila. Najprv sa mi zdalo, že je vzdialená tisíce svetelných rokov, ale bola blízko, bol som ako omámený, telo nič nevnímal. Pozrela sa na mňa a ja iba duchom vnímal čo mi chce. Povedala: Budeš pomáhať slabým ľuďom a staneš sa potrebný a mnohonárodov sa o tebe dozvie. Nerozmýšľal som vtedy nad tým a nevedel som, čo si mám predstaviť o čo vlastne ide. A potom prišli kone a starý pán s vozom. Odviezol ma aj s košom zemiakov domov. Viete, bol som vtedy malý a chudobný. Mama sa ma pýtala, ako som mohol doniesť toľko zemiakov. Vravím jej, že jeden starý pán mi ich doniesol na koňoch. Ale mama na to, že žiadne kone tu neboli. Nevedel som, ako si to vysvetliť.

pacanKeď mi išlo na štrnásty rok, dostal som zápal mozgových blán. Pozrite, tu ma operovali a zomrel som. Dva dni som ležal už v rakve a tretí deň som z nej vstal. Videl som veľa zaujímavých vecí, ktoré bežný človek nevidel. Prechádzal som cez veľké tŕnie. Veľmi ma bolelo celé telo, aj keď som toľko nehrešil. Potom som prišiel na miesto, kde vládla obrovská harmónia a pocítil som veľké súznenie. Také mocné, že na to neexistujú ani slová a biela pani tam zas sedela a rozprávala mi: Vítam ťa medzi živými.

Bola veľmi pekná. Rozprávala mi tiež, že Ježiš ma neprijme, pretože sa vrátim naspäť. Znovu zopakovala, že ma víta medzi živými. Nech idem dole, pretože budem slúžiť ľuďom. Na koho dáš ruku ten sa v mene Pána Ježiša Krista uzdraví. pozrel som sa na svoje telo a bolo mi a cítil som ľútosť. Plakal som a potom som sa do tela vrátil.

Medzi tým na zemi ubehli dva dni, vtedy som bol chlapec - Tibor Pačan vystavený v truhle. Dodnes sa na dedinských pohreboch trikrát truhlu symbolicky spúšťa nad posledným prahom domu a tak aj vtedy.

Vykopol som veko rakvy. Všetci sa rozutekali, len mama nie. Nenechala ma práve preto pitvať, lebo tušila, že nie som mŕtvy. Mala sen, v ktorom sa dozvedela, že žijem. Tí, čo ma niesli v rakve sa zľakli a ako ma pustili na zem, poranil som si chrbticu. Keď som vstal z rakvy a vyšiel na dvor, niektorí z pohrebných hostí omdleli .

Pripomenul som si slová" Bielej pani "a zakrátko som rozvinul svoje schopnosti naplno a začal som liečiť. Nie verejne ale tajne, pretože bol ešte hlboký socializmus.

Zaujímavé články

Diagnózy pri ktorých mám zrejmé preukázateľné výsledky.

Životný príbeh

Ako 14-ročný som zomrel na zápal mozgových blán. Už ma pochovávali, ležal som v truhle. Nechal som si fotografie na pamiatku. Všetko to ale začalo skôr. Celý clánok

Audio nahrávky