Tibor Pačan, nazývajú ma Šaman

0914 136 959
Tbor Pačan

Proroctvo Tibora Pačana

Som prorok , vidím život ľudí do minulosti  a budúcnosti  a vývoj sveta a prírody do budúcnosti.

Koniec sveta neexistuje, existuje len koniec ľudstva. Vidím do budúceho života to, čo sa ma stať medzi Nebom a zemou. Ľudia sa budú  biť o pitnú vodu lebo nebude dostatok vody.

Prídu veľké horúčavy ktoré vysušia našu celú zem. Zahynú zvieratá, vtáctvo a ľudia až ku koncu. Bude sa písať rok 2030  keď sa to stane. Nie sú to moje myšlienky , sú to Božie myšlienky a Božie slová.

Čo sa týka ľudí, od toho času príde veľká kríza- hlad, choroby a prosenie Ježiša Krista. Aj najbohatší ľudia odovzdajú všetko len  aby sa zachránili, bohatstvo im bude na nič.

Zaujímavé články

Diagnózy pri ktorých mám zrejmé preukázateľné výsledky.

Životný príbeh

Ako 14-ročný som zomrel na zápal mozgových blán. Už ma pochovávali, ležal som v truhle. Nechal som si fotografie na pamiatku. Všetko to ale začalo skôr. Celý clánok

Audio nahrávky