Tibor Pačan, nazývajú ma Šaman

0914 136 959
Tbor Pačan

Myšlienky a schopnosti pána Pačana

Človek je slobodný iba vtedy ak žije v pravde, ale pravdu musí odhaliť iba rozum. Každý človek má pochybnosti, ktoré ho zastavujú a brzdia. Svetlo zostava svetlom aj keď ho slepý nevidí. Ten kto neverí bude zdravý, ten kto verí už je zdravý.

Každá choroba je naplnená z hriechov, preto musí mať  človek pevnú vieru lebo Ježiš Kristus skúša človeka čo v tom zlom mu prinieslo a či sa vzdá svojej viery, alebo či bude ďalej bojovať o svoj život a veriť až ku koncu že sa uzdraví.

Ježiš je silná energia Lásky on vie čo má s nami robiť, kedy má na nás položiť jeho ruky.Žijeme v láske, šťastí a zdraví a nikto to nechce opustiť. Tak konajme to, čo je láska, šťastie a život. Silná a pevná viera predlžuje život.

Zákon Pána Ježiša funguje mame ísť po jeho ceste po ceste dobra a lásky. Nie sme tu zbytočne, učíme sa vnímať a rozlišovať čo je dobro a čo je zlo, máme aj vyššie city a tušenia. Ježiša už nikto neprekoná on je život, on je cesta on je chlieb.

Všetci ľudia tušíme, ale nevieme presne, aké máme poslanie a nevieme čo máme presne robiť. Na základe vlastných zážitkov sa neskôr dozvieme, čo bolo správne. Prečo sme sa nepresvedčili ihneď? Nemali sme v tej chvíli schopnosti, aby sme sa ihneď presvedčili o tom čo nevieme. Ježiša môžeme len cítiť a ten cit sa nedá nahmatať. Každý človek, ktorý žije ako tvor na zemi má vedieť že na tomto svete má poslanie svojho života a musí ho naplniť a odísť.

Zaujímavé články

Diagnózy pri ktorých mám zrejmé preukázateľné výsledky.

Životný príbeh

Ako 14-ročný som zomrel na zápal mozgových blán. Už ma pochovávali, ležal som v truhle. Nechal som si fotografie na pamiatku. Všetko to ale začalo skôr. Celý clánok

Audio nahrávky